Undermeny

4-6:an säger HEJ!

Vi som jobbar I 4-6:an är Johan Theander, Olle Hermansson, Eva-Marie Ahlström och Mikael ”Putte” Holst. Dessutom har Fredrika Norberg-Noord bild och Cesilia Skoog slöjd på fredagarna Magnus Johansson är också inkopplad på en matematiklektion i veckan med sexorna.

Det bästa med att jobba i Örsjö skola är att allt känns rätt enkelt på något vis. Med glädje och humor ställer vi upp för varandra och det gör ev svårigheter enklare att klara av. En liten skola där man inte är så många vuxna ställer förstås stora krav på flexibilitet och samsyn i personalgruppen, men vi har uppnått detta genom att alltid fokusera på den enskilde elevens bästa i varje situation. Detta gör oss sammansvetsade och starka , och vi upplever just nu att både elever, föräldrar och personal är trygga med Örsjö skola.

Webbredaktör: asaarvidsson | asa.arvidsson@nybro.se | Id: inlägg: 54 - kategori: 6

Nyheter

  2-3:an säger HEJ!

I vår 2-3:a som består av 12 elever jobbar Magnus Johansson och Pernilla Hammargren. I klassen arbetar även Johan Theander [...]

  4-6:an säger HEJ!

Vi som jobbar I 4-6:an är Johan Theander, Olle Hermansson, Eva-Marie Ahlström och Mikael ”Putte” Holst. Dessutom har Fredrika Norberg-Noord [...]

  Elevhälsateamet

Elevhälsateamet består av följande funktioner och personer: Speciallärare Eva-Marie Ahlström eva-marie.alstrom@nybro.se Specialpedagog Maria Warme Tillmo Maria.Warme-Tillmo@nybro.se Skolsköterska Petra Franzen petra.franzen@nybro.se [...]

  F-1:an säger HEJ!

I vår klass arbetar Susanne Jonsson som klassföreståndare, Anneli Halvardsson som tar hand om språklekar och idrott samt Ann-Catrin Petersson [...]

  Fritidshemmet

Här på Örsjö fritids arbetar Ann-Catrin Petersson, Anneli Halvardsson och Pernilla Hammargren. vi delar vår arbetstid på fritids med arbete [...]