Undermeny

Organisation

Området
Madesjö verksamhetsområde inkluderar Madesjöskolan och Västerängsskolan samt skolorna i Flerohopp, Orrefors och Örsjö. I området finns barn och elever från förskoleålder upp till och med skolår 9 representerade.

Arbetsorganisation
Förutom barn och elever arbetar i området lärare, förskollärare och fritidspedagoger i arbetslag fördelade på de olika enheterna. Inom elevhälsan arbetar specialpedagoger, kurator, skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, resurspedagoger samt elevassistenter.

 

Ledningsorganisation
I området finns en områdeschef samt fem rektorer. Till sin hjälp har de en stab bestående av skoladministratörer, vaktmästare samt en ekonomiassistent. Områdeschefen svarar ytterst inför förvaltningschefen som i sitt uppdrag har att genomdriva beslut fattade av Nybro kommuns politiker.

Webbredaktör: asaarvidsson | asa.arvidsson@nybro.se | Id: inlägg: 23 - kategori: 9

Om Örsjö skola

  Organisation

Området Madesjö verksamhetsområde inkluderar Madesjöskolan och Västerängsskolan samt skolorna i Flerohopp, Orrefors och Örsjö. I området finns barn och elever [...]

  Välkommen

Örsjö skola är en F-6 skola som ligger beläget i Örsjö by nära skog och natur. Vi är en åldersblandad [...]