Elevhälsan

  Elevhälsateamet

Elevhälsateamet består av följande funktioner och personer: Speciallärare Emma Bengtsson emma.bengtsson@nybro.se Skolsköterska Ann-sofie Bäckström ann-sofie.backstrom@nybro.se Kurator Monica Gullin monica.gullin@nybro.se Psykolog [...]

  Likabehandlingsplan

På vår skola och på våra fritidshem är det viktigt att alla bemöter varandra utifrån att vi alla är LIKA [...]

Id: kategori: 11