Likabehandlingsplan

På vår skola och på våra fritidshem är det viktigt att alla bemöter varandra utifrån att vi alla är LIKA UNIKA. Detta innebär att inget barn blir diskriminerad, trakasserad eller utsatt för annan kränkande behandling.

Syftet med denna likabehandlingsplan är att främja varje barns rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Arbetet kring likabehandling handlar om att skapa en miljö fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Det är av stor vikt att denna plan är känd för dig som personal, barn och föräldrar/vårdnadshavare.

Likabehandlingsplanen är ett systematiskt arbete som pågår under hela läsåret men själva planen är aktuell ett år därefter revideras den och ses över.

  Likabehandlingsplan 1920Or – PDF (651 KB)

 

Webbredaktör: asaarvidsson | asa.arvidsson@nybro.se | Id: inlägg: 56 - kategori: 11

Elevhälsan

  Elevhälsateamet

Elevhälsateamet består av följande funktioner och personer: Speciallärare Emma Bengtsson emma.bengtsson@nybro.se Skolsköterska Ann-sofie Bäckström ann-sofie.backstrom@nybro.se Kurator Monica Gullin monica.gullin@nybro.se Psykolog [...]

  Likabehandlingsplan

På vår skola och på våra fritidshem är det viktigt att alla bemöter varandra utifrån att vi alla är LIKA [...]