För föräldrar

  Blanketter

Här nedan kan du finna ett antal blanketter som kan vara till stor hjälp för dig som vårdnadshavare. Här hittar [...]

  Elevhälsateamet

Elevhälsateamet består av följande funktioner och personer: Speciallärare Eva-Marie Ahlström eva-marie.alstrom@nybro.se Specialpedagog Maria Warme Tillmo Maria.Warme-Tillmo@nybro.se Skolsköterska Petra Franzen petra.franzen@nybro.se [...]

  Likabehandlingsplan

På vår skola och på våra fritidshem är det viktigt att alla bemöter varandra utifrån att vi alla är LIKA [...]

Id: kategori: 12