Undermeny

4-6:an säger HEJ!

Vi som jobbar I 4-6:an är Johan Theander, Olle Hermansson, Eva-Marie Ahlström och Mikael ”Putte” Holst. Dessutom har Fredrika Norberg-Noord bild och Cesilia Skoog slöjd på fredagarna Magnus Johansson är också inkopplad på en matematiklektion i veckan med sexorna.

Det bästa med att jobba i Örsjö skola är att allt känns rätt enkelt på något vis. Med glädje och humor ställer vi upp för varandra och det gör ev svårigheter enklare att klara av. En liten skola där man inte är så många vuxna ställer förstås stora krav på flexibilitet och samsyn i personalgruppen, men vi har uppnått detta genom att alltid fokusera på den enskilde elevens bästa i varje situation. Detta gör oss sammansvetsade och starka , och vi upplever just nu att både elever, föräldrar och personal är trygga med Örsjö skola.

Webbredaktör: asaarvidsson | asa.arvidsson@nybro.se | Id: inlägg: 54 - kategori: 5

Text puffar

  2-3:an säger HEJ!

I vår 2-3:a som består av 13 elever jobbar Magnus Johansson och Pernilla Hammargren. I klassen arbetar även Johan Theander [...]

  4-6:an säger HEJ!

Vi som jobbar I 4-6:an är Johan Theander, Olle Hermansson, Eva-Marie Ahlström och Mikael ”Putte” Holst. Dessutom har Fredrika Norberg-Noord [...]

  F-1:an säger HEJ!

I vår klass arbetar Susanne Jonsson som klassföreståndare, Anneli Halvardsson som tar hand om språklekar och idrott samt Ann-Catrin Petersson [...]

  Välkommen

Örsjö skola är den lilla skolan med det stora hjärtat. Vi är en åldersblandad verksamhet med tre klasser F-1, 2-3:an och 4-6:an.