2-3:an säger HEJ!

I vår 2-3:a som består av 13 elever jobbar Magnus Johansson och Pernilla Hammargren. I klassen arbetar även Johan Theander som har  musiken, Olle Hermansson som har  hand om bilden och Cesilia Skoog som har slöjd. vi går i skolan mellan 8.00 -13.00 måndag till torsdag och 8.00-13.15 på fredagar. Under höstterminen  åker vi till simhallen på torsdagar ojämna veckor.

Vi Kommer att inleda läsåret med att lära känna varandra och skapa bra rutiner, trygghet och arbetsro i gruppen.

Våra övergripande mål är hälsa och trygghet och därför passar det bra med att arbeta med kroppen i NO:n och inom Idrott och Hälsa.

Inom SO:n är det normer och regler samt religioner och platser för religionsutövning som vi startar upp med.

Under september och oktober jobbar vi extra intensivt med skrivprocessen. Vi jobbar formativt med skrivandet genom att ge kamratrespons och använda checklistor. Eleverna visar prov på fantastisk fantasi när vi skriver berättande text. Under ett par veckors tid arbetar vi med programmering med hjälp av blue-bot robotar. Under december månad har vi pysslat ihop fina luciatåg.

Under mars och april  skriver treorna de nationella proven i svenska och matematik.

Vi ser fram emot ett spännande och lärorikt läsår!

 

Webbredaktör: asaarvidsson | asa.arvidsson@nybro.se | Id: inlägg: 46 - kategori: 15

Årskurs 2-3

  2-3:an säger HEJ!

I vår 2-3:a som består av 13 elever jobbar Magnus Johansson och Pernilla Hammargren. I klassen arbetar även Johan Theander [...]