2-3:an säger HEJ!

I klass 2-3 går det 20 elever och där jobbar Magnus Johansson och Pernilla Hammargren. I  musik undervisar Håkan Jonasson och i bild Anneli Halvardsson. Skoldagen börjar klockan 8.00 vi går i skola och slutar 13.10 alla dagar. Under höstterminen kommer vi att åka till simhallen varannan vecka.

I början av terminen kommer vi att jobba med att lära känna varandra och skapa en trygg miljö där det är arbetsro. Vi vill att alla ska känna sig sedda och känna nyfikenhet med lust att lära sig mer. I matematik använder vi materialet Favoritmatematik samt övar problemlösning. I svenska har vi ABC-klubben som läsebok.

I SO jobbar vi med nordisk och antikens mytologi. Med hjälp av bildstöd tränar vi att återberätta det vi lärt oss och vi ritar bilder som passar till innehållet. På fredagar ser vi på lilla aktuellt skola för att hänga med  i de senaste nyheterna om samhället.

I svenska och NO jobbar vi med faktatexter om olika djur. Med hjälp av bildstöd tränar eleverna på att skriva egna faktatexter. Vi lär oss att känna igen arter i vår närmiljö såsom däggdjur, växter (blommor och träd), fåglar, insekter och fiskar.

Vi jobbar med grej of the day dvs. ”minilektioner” som eleverna konstruera utifrån eget intresse. De ger övriga klassen en ledtråd samt skapar en powerpoint-presentation.

Vi har ett samarbete med f-1 där vi redovisar i smågrupper samt tillsammans skapar berättelser och sagor. Vid ett tillfälle var även eleverna från åk 6 med och hjälpte till med att skriva. Sedan redovisade alla grupper sina sagor för övriga i gymnastiksalen.

På tekniken har vi övat på att programmera i programmet code och pro botar.

Vi använder materialet ” Date” för att arbeta förebyggande mot kränkningar.

Under vårterminen genomför treorna de nationella proven i svenska och matematik.

Vi ser fram emot läsåret där vi lär oss tillsammans!!

 

Webbredaktör: asaarvidsson | asa.arvidsson@nybro.se | Id: inlägg: 46 - kategori: 15

Årskurs 2-3

  2-3:an säger HEJ!

I klass 2-3 går det 20 elever och där jobbar Magnus Johansson och Pernilla Hammargren. I musik undervisar Håkan Jonasson [...]