4-6:an säger HEJ!

Vi som jobbar I 4-6:an är Johan Theander, Olle Hermansson och Mikael ”Putte” Holst. Dessutom har Fredrika Norberg-Noord bild och Cesilia Skoog slöjd på fredagarna Magnus Johansson är också inkopplad på en matematiklektion i veckan med sexorna.

Just nu jobbar vi med stora arbetsområden som Människokroppen på No, och Europas länder på So. Vi har just avslutat de muntliga delarna av de nationella proven för åk 6 i Svenska, Engelska och Matematik. För övrigt är det i Svenska fokus på olika texttyper, när de används och hur man skiljer dem åt. Tallinjen, bråk, decimaltal och omkrets och area jobbar vi med i matten. Vi jobbar också kontinuerligt med källkritik.

Vi har vår ”superhjältekalender” där vi varje dag vid lunch lottar fram  en superhjälte som läser dagens värdegrundsuppdrag. Det kan vara olika positiva små uppdrag som man särskilt ska fokusera på just denna dagen. T.ex. ”Håll upp dörren för någon”, ”Säg något schysst till någon som du kanske inte brukar prata med så ofta” e.dyl.

Det bästa med att jobba i Örsjö skola är att allt känns rätt enkelt på något vis. Med glädje och humor ställer vi upp för varandra och det gör ev svårigheter enklare att klara av. En liten skola där man inte är så många vuxna ställer förstås stora krav på flexibilitet och samsyn i personalgruppen, men vi har uppnått detta genom att alltid fokusera på den enskilde elevens bästa i varje situation. Detta gör oss sammansvetsade och starka , och vi upplever just nu att både elever, föräldrar och personal är trygga med Örsjö skola.

Webbredaktör: asaarvidsson | asa.arvidsson@nybro.se | Id: inlägg: 54 - kategori: 16

Årskurs 4-6

  4-6:an säger HEJ!

Vi som jobbar I 4-6:an är Johan Theander, Olle Hermansson och Mikael ”Putte” Holst. Dessutom har Fredrika Norberg-Noord bild och [...]