4-6:an säger HEJ!

Vi som jobbar I 4-6:an är Johan Theander, Olle Hermansson, Eva-Marie Ahlström och Mikael ”Putte” Holst. Dessutom har Fredrika Norberg-Noord bild och Cesilia Skoog slöjd på fredagarna Magnus Johansson är också inkopplad på en matematiklektion i veckan med sexorna.

Det bästa med att jobba i Örsjö skola är att allt känns rätt enkelt på något vis. Med glädje och humor ställer vi upp för varandra och det gör ev svårigheter enklare att klara av. En liten skola där man inte är så många vuxna ställer förstås stora krav på flexibilitet och samsyn i personalgruppen, men vi har uppnått detta genom att alltid fokusera på den enskilde elevens bästa i varje situation. Detta gör oss sammansvetsade och starka , och vi upplever just nu att både elever, föräldrar och personal är trygga med Örsjö skola.

Webbredaktör: asaarvidsson | asa.arvidsson@nybro.se | Id: inlägg: 54 - kategori: 16

Årskurs 4-6

  4-6:an säger HEJ!

Vi som jobbar I 4-6:an är Johan Theander, Olle Hermansson, Eva-Marie Ahlström och Mikael ”Putte” Holst. Dessutom har Fredrika Norberg-Noord [...]